Intervisie

Intervisie wordt vaak toegepast bij het oplossen van problematiek die iemand ervaart, het borgen van een leertraject en het bespreken van afdeling overstijgende thematiek. We onderscheiden daarbij:

  1. Individuele professionele ontwikkeling

  2. Oplossen van een klantcasus

  3. Bespreken van afdeling overstijgende thematiek

Goede begeleiding van de intervisie is essentieel om te zorgen voor goed resultaat. Vaak wordt er enthousiast begonnen aan intervisiebijeenkomsten en verwatert het na de 2e bijeenkomst, doordat er niet voldoende resultaat geboekt wordt. Meestal komt dit door onvoldoende begeleiding of verkeerde structuur.

TeamInProgress biedt het volgende op het gebied van intervisie:

  • We begeleiden de intervisie bijeenkomsten

  • We trainen de intervisiebegeleiders en geven ze de vaardigheden om de intervisie goed te begeleiden

  • We bieden de tool intervisiecirkels aan

"Remco straalt een fijne rust uit. Hij weet goed bij te sturen tijdens onze intervisiebijeenkomsten. Hierdoor boeken we in een kort tijdsbestek resultaat"