Zoeken
  • remcobakker2

Altijd Deep Democracy! Of toch niet?

Altijd Deep Democracy! Of toch niet?

Tijdens workshops en trainingen over Deep Democracy krijg ik regelmatig de vraag: “Moeten we dit nu bij elke beslissing doen?” Persoonlijk moet ik er niet aan denken om alle beslissingen op Deep Democratische wijze te nemen. Zelf ben ik ook nooit voorstander geweest van het klakkeloos implementeren van een model. Het moet passen, goed voelen en er van gebruiken wat bij je organisatie en team past. De methode Deep Democracy is echter perfect om met alle invalshoeken mee te nemen en zo een betere beslissing te nemen. Daarnaast verminderd het ook het sabotage gedrag in teams en organisaties. Dus wanneer nu wel Deep Democracy en wanneer niet?


In dit artikel zal ik geen pasklaar antwoord geven. Want elk team en elke organisatie is anders. In dit artikel beschrijf ik één van de twee modellen die kunnen helpen met het antwoord geven op die vraag. Hiervoor gebruiken we het beslissingsmodel van McKinsey en passen dit aan, aan onze vraagstelling.

Het is belangrijk te weten wie de belanghebbende zijn. Wie ervaart invloed van de te nemen beslissing? Daarnaast gebruiken we beslissingsbevoegde(n) om aan te geven wie vanuit de organisatie in de positie zit om de beslissing te nemen. Dit kan één persoon zijn, maar ook meerdere personen.

We onderscheiden bij het model twee belangrijke factoren. Wat is de impact op de belanghebbenden en hoe bekend (frequent) is de beslissing? Als we deze twee factoren tegen elkaar uitzetten krijgen we het volgende model:Mijn eerste gedachte was om dit in vier kwadranten op te splitsen. Echter is het een hulpmiddel voor teams om zelf te wanneer ze Deep Democracy in willen zetten. Wat bij de ene organisatie een routinebeslissing is, kan bij een andere organisatie onbekend zijn en een grote impact hebben. Laten we een voorbeeld nemen in twee organisaties die een keuze voor locatie moeten maken. Organisatie A maakt wekelijks keuzes (frequent dus) voor hun trainingen tussen zes locaties. Doordat de trainers bekend zijn met alle locaties en de impact van de beslissing op hun programma klein is, kan ik me voorstellen dat de organisator van de trainingen autocratisch de beslissing neemt op beschikbaarheid. Stel dat er een locatie gezocht moet worden voor een nieuwe productlancering (wat eens in de vijf jaar gebeurd bij organisatie B), dan is de impact op die productlancering groot en zullen vele belanghebbende mee willen beslissen. Een Deep Democratische beslissing met alle partijen ligt nu meer voor de hand.


Je kan het model met je team / groep belanghebbende invullen. Dit doe je door beslissingen die het afgelopen jaar genomen zijn in het model te plaatsen. Een mooie wijze is post-its te gebruiken en in een groot raamwerk te plakken. Je kan dan iets krijgen in de trant van:
Nu kan je een lijn trekken waarboven je Deep Democracy gaat gebruiken met alle belanghebbende en waaronder een autocratische beslissing prima is. Ook dit kan verschillen per team uiteraard. Belangrijk is dat dit proces rustig doorlopen wordt, zodat het voor alle belanghebbende en beslissingsbevoegde(n) duidelijk is, wat op welk moment de gewenste methode is.

2 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven