training communicatie, training gedrag, trainig beïnvloeden

Training is hét middel om vaardigheden en nieuw gedrag aan te leren en te oefenen. TeamInProgress focust op trainingen rondom communicatie en interactie. Het voeren van lastige klant of ouder gesprekken, het beïnvloeden van en sturen in gesprekken en het coachen van medewerkers zijn enkele voorbeelden.

Vaak wordt de trainingsvraag gesteld vanuit bestaande lastige situaties. Het huidige gedrag geeft niet het gewenste resultaat. Bij het bepalen van de inhoud kijken we altijd naar het gewenste resultaat om daarna te focussen op het daarbij passende gedrag of nieuwe vaardigheden.

Deze ontwikkelen we stapsgewijs in het programma, zodat er een logische volgorde voor de deelnemers ontstaat. TeamInProgress adviseert daarnaast ook in het borgen van het aangeleerde en het coachen van de medewerkers hierop.

"Remco is een trainer die het talent heeft om complexe materie eenvoudig uit te leggen, waardoor je als deelnemer na zijn trainingen praktisch aan de slag kan met de aangeleerde vaardigheden."